Důležité bezpečnostní opatření


Důkladně si přečtěte manuál před použitím přístroje. Používejte pouze originální součásti domácího čisticího systému Ritello. Pouze pro použití v interiéru.


Nikdy nepoužívejte přístroj bez vody. Respektujte maximální (dále jen MAX) hladinu vody tak, jak je uvedena na vodní nádrži. Nepřelévejte!

  1. Připojte základní jednotku k zásuvce s odpovídajícím elektrickým napětím.
  2. S přístrojem by neměly manipulovat děti. Pokud, tak jen pod dozorem rodičů. Univerzální čisticí systém Ritello nepoužívejte jako hračku.
  3. Netahejte za elektrickou šňůru. Elektrickou šňůru udržujte mimo ostrých hran a vytápěných míst.
  4. Pokud je základní jednotka poškozena, nepracuje spolehlivě, kape voda nebo vytéká ven, vraťte ho svému prodejci na reklamaci.
  5. Váš univerzální čisticí systém Ritello je vybaven automaticky navíjitelnou šňůrou. Nepokoušejte se vytáhnout šňůru násilím. Na svinutí šňůry stiskněte tlačítko na konci rukojeti.
  6. Nevysávejte žádný hořící nebo kouřící materiál jako cigarety, horký popel nebo zápalky. Nepoužívejte Váš přístroj na čištění hořlavých kapalin nebo plynu a nepoužívejte je na místech, kde se tyto materiály vyskytují. Uvedený přístroj neuchopujte vlhkýma rukama.
  7. Univerzální čisticí systém Ritello je vybaven bezpečnostní pojistkou pro nesprávnou manipulaci, pokud jednotlivé části nejsou správně nainstalovány. NEPOKOUŠEJTE se anulovat BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ.
  8. UPOZORNĚNÍ: Nikdy nevysávejte kapaliny hadicí s elektrickou přípojkou (hadice dodávaná s nástavcem na koberec - RollBrush). Na vysávání kapaliny používejte pouze hadici bez elektrické přípojky.
  9. Odpojte přístroj z elektrické sítě před údržbou a čistícím procesem.

Obsluha Vašeho Ritella

zaciname s ritellom ritello d762c zaciname s ritellom ritello d2728 zaciname s ritellom ritello cd0ba zaciname s ritellom ritello 52de2

1. Plnění nádoby na vodu

Naplňte nádobu studenou vodou až po rysku MAX. Když je voda v nádobě na vodu nadměrně znečištěná, je třeba ji vyměnit. Přidáním dvou kapek vůně Ritello zajistíme během čištění příjemnou vůni.

3. Připojení a odpojení hadice

Zasuňte hadici do vzduchového otvoru dokud necvakne. Pro kontrolu se ujistěte mírným tahem hadice. Pokud chcete hadici odstranit, stiskněte oba zámky a vytáhněte hadici ze základní jednotky.

2. Spojení základní jednotky s nádobou na vodu

Základní jednotku umístěte nad nádobu s vodou v úrovni přívodu vzduchu, dokud západka na obou stranách nezapadne správně. Pak připevníte základní jednotku na jeho pohyblivé součásti (kolečka k základní jednotce) tak, že zatlačíme západku koleček a vyklopíme přední části mírně nahoru, až okraj zadní části jednotky zapadne pod zadní okraj koleček. Varování: Základní jednotka nebude fungovat bez nádobky na vodu a její správného připojení.

4. Připojení elektrického kabelu do zásuvky

Vytáhněte síťový kabel z otvoru a připojte jej do zásuvky, ale zároveň se ujistěte, že se shoduje s napětím. Stiskem tlačítka (+) zvýšíte rychlost a stisknutím tlačítka (-) ji snížíte. Pomocí displeje můžete vybrat požadovanou rychlost pro potřebné úkoly.
Pro navinutí kabelu jednoduše stiskněte tlačítko se symbolem svinuté šňůry umístěné na konci rukojeti.