Ionizace vzduchu

Mezi faktory, které výrazně ovlivňují ovzduší, patří i ionty. Ionty jsou atomy nebo molekuly, které získaly nebo ztratily elektron. Ionty, které elektron ztratily jsou kladné ionty, ionty, které elektron získaly jsou záporné ionty.

Název prostoru Koncentrace záporných iontů
 vzduch v městském bytě  50-100 iontů/cm3
 vzduch na ulici ve městě  100-500 iontů/cm3
 vzduch v lese nebo u moře  1 000-5 000 iontů/cm3
 vzduch u vodopádů  10 000-50 000 iontů/cm3
 vzduch po bouřce  10 000-50 000 iontů/cm3


Člověk však mnohými svými aktivitami negativně ovlivňuje přirozenou ionizaci vzduchu. K poklesu koncentrace lehkých záporných iontů dochází všude tam, kde se shromažďuje větší počet lidí v nevětrané místnosti, kde jsou v provozu obrazovky počítačů a televizních přijímačů. Lehké záporné ionty jsou zcela zničeny v důsledku kouření v místnosti a také v důsledku úpravy vzduchu klimatizací. Významný je i vliv stavebních konstrukcí na koncentraci iontů v interiérech budov. Nejmenší vliv mají přírodní materiály (dřevo, cihlová zeď ...) a výrobky z nich.


Otevřený prostor je pravidelně významně dotován ionizovanými částicemi vzduchu. Ve městech a uzavřených špatně větraných místnostech je situace horší. V městských bytech je koncentrace záporných iontů velmi nízká.


Pozitivní vliv lehkých záporných iontů


na dýchací orgány se projevuje urychlením procesu samočištění plic, podporou tvorby enzymů ovlivňujících pružnost dýchacích cest, urychlením procesu hojení v případech zánětlivých onemocnění dýchacích cest. Lehké záporné ionty dále stimulují tvorbu látek podporujících zvládnutí stresové zátěže, urychlují v důsledku zlepšení odvodu tepla z pokožky hojení ran a spálenin, mají příznivý vliv u neurotiků trpících nespavostí a různými bolestmi bez organických změn. Popisují se příznivé účinky na paměť, akomodaci oka a nízký krevní tlak.


Mnohé příznivé účinky lehkých záporných iontů podporující pozornost, výkonnost, potlačení protialergických reakcí nás upozorňují na požadavek věnovat zvýšenou pozornost pravidelnému větrání místností a zvýšit její frekvenci v případech, kdy činnosti prováděné v místnostech jsou příčinou zániku biologicky přínosných koncentrací lehkých záporných iontů. V případech, kdy přirozený způsob změny koncentrace lehkých záporných iontů je nedostatečný, k efektu zvýšení můžeme dospět i umělou ionizací vzduchu. Realizuje se za pomoci generátorů iontů pracujících na různých principech. Nezapomínejme, že z hlediska biologického působení na člověka je zohlednění problematiky ionizace vzduchu potřebné a žádoucí. Ať už v bytových, nebo v pracovních prostorech.


zdroj: Mgr. Štefan Roda pro časopis Korzár, ved. odd. preventivního pracovního lékařství regionálního úřadu veřejného zdravotnictví v Rožňavě